Probusclub Velsen viert 35e jaar

Velsen – Probusclub Velsen is een gezelschap van postactieven die een leidinggevende functie hebben vervuld uit de gemeente Velsen en omstreken, die twee wekelijks bijeenkomen in de Theeschenkerij Velserbeek. Om bij te praten, te lunchen en om een interessante lezing bij te wonen.

De club werd opgericht op 25 november 1988 als initiatief vanuit de Rotary Velsen om de ‘saamhorigheid en vriendschap te bevorderen van leden, die waarde hechten aan elkaar ontmoeten, hulpvaardigheid, verbreden van kennis en inzicht en ontspanning’. Inmiddels is de vereniging 35 jaar oud en nog springlevend. Het jubileum werd met een diner gevierd op landgoed Duin en Kruidberg, waarbij ook Burgemeester Dales aanwezig was. De club telt momenteel 25 leden vanuit diverse achtergronden.

Gezamenlijk is er een kleine 1000 jaar aan werkervaring, in de bovenlaag van het bedrijfsleven, de universiteiten en instellingen waar is gewerkt. Veel grote bedrijven konden daarvan profiteren, natuurlijk het in Velsen gevestigde Tata Steel met zeven oud leidinggevenden, KLM, Fokker, Shell, Olieverwerkende bedrijven, PEN, het Bankwezen (RABObank), maar ook de lokale bevolking door in Velsen gevestigde ondernemers, een arts, een tandarts, een apotheker, een hoofdonderwijzer, een architect, wethouders en zelfs een voormalige Burgemeester. Een enorme schat aan werkervaring die we onderling kunnen uitwisselen en gebruiken bij het bespreken van wat ons bezig houdt. Elke dinsdag van een even week komen ze, aan het eind van de ochtend, bij elkaar in de Theeschenkerij Velserbeek. Mocht u geïnteresseerd zijn, meld u zich dan bij de secretaris voor meer informatie. email: Probus_Velsen@ziggo.nl

Fred Jenninga (voorzitter) en Pieter Visser (secretaris & penningmeester). Foto: aangeleverd