Op naar de stembus!

Woensdag 21 maart is een belangrijke dag, want dan kan er weer gestemd worden voor de gemeenteraad. In Velsen kan dat in een van de 32 stembureaus of in de mobiele stembus die vier locaties bezoekt. Tenminste, als u 18 jaar of ouder en Nederlands ingezetene bent.

Alle stemmen samen bepalen straks hoe de gemeenteraad er uit gaat zien. Wie praten er in de nabije toekomst mee over belangrijke zaken als hoe uw wijk eruit ziet, hoeveel OZB u moet betalen en hoe de Kennemerlaan wordt heringericht? Eigenlijk bepaalt u dat met uw stem. Indirect stemt u ook wie er straks wethouder wordt of blijft.

Weet u (nog) niet op wie u moet stemmen? Om te helpen vindt u de krant van deze week de uitgangspunten van Velsense partijen over zes belangrijke thema’s. En op Velsen.MijnStem.nl wordt u aan de hand van een aantal vragen aan een stemadvies geholpen. U hoeft het er niet mee eens te zijn, maar het geeft wel inzicht in wat voor partijen belangrijk is.

Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen kunt u deze keer ook stemmen voor of tegen de nieuwe Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV), ook wel het sleepnetrefendum genoemd. Dat referendum heeft helemaal niets te maken met de visserij, maar wel met hoe de officiële informatie- en veiligheidsdiensten in Nederland omgaan met privacygevoelige informatie.

Het gaat dan om het afluisteren, aftappen en opslaan van digitale informatie, bedoeld om terrorisme te bestrijden. Verdachte personen mogen alleen na toestemming van de rechter worden afgeluisterd, maar natuurlijk komen dan meerdere contacten boven water. Heeft u daar een mening over, breng dan zeker uw stem uit. Want ook die is belangrijk.

Stemmen kan woensdag tussen 7.30 en 21.00 uur in het stemlokaal van uw keuze. Vergeet niet uw stempas en identificatie mee te nemen.

Wilt u de verkiezingen op de voet volgen? Dan kunt u uw televisie afstemmen op RTV Seaport of ‘s avonds vanaf 22.00 uur een bezoek brengen aan het stadhuis om live mee te maken hoe de uitslagen van Velsen binnenstromen en wie straks op de stoelen in de raadszaal mogen plaatsnemen. (foto: Reinder Weidijk)