Onderzoek naar explosieven in de gemeente Velsen

De gemeente Velsen heeft in de periode 1940-1945 veel te lijden gehad onder het oorlogsgeweld. Om deze reden laat de gemeente een vooronderzoek uitvoeren naar locaties waar mogelijk explosieven zijn achtergebleven. Ook inwoners wordt om informatie gevraagd: de gemeente hoort graag verhalen over achtergebleven munitie, vliegtuigbommen en vliegtuigrestanten.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt op het moment dat er uitbreidingsplannen zijn. Per plangebied wordt dan bekeken of het nodig is om, voorafgaand aan graafwerkzaamheden, het gebied nader te onderzoeken. Met dit vooronderzoek wil de gemeente zoveel mogelijk historische gegevens verzamelen en ervoor zorgen dat de omgeving van de plangebieden veilig is.

Wat moet u doen als u een explosief aantreft? Laat het object liggen en raak het niet aan, meld de situatie bij de politie (zij geven de melding door aan de EODD) en probeer ervoor te zorgen dat er geen mensen in de buurt kunnen komen.

Inwoners die op de hoogte zijn van vliegtuigwrakken, achtergebleven oorlogstuig en dumpplaatsen worden verzocht contact op te nemen met de onderzoekers van AVG Explosieven Opsporing Nederland. Deze afdeling is bereikbaar via 0416-700220 of oce@avg.eu.

Uiteraard kan er ook met de gemeente Velsen contact worden opgenomen via 0255-567200 of info@velsen.nl. (foto: Pixabay)