Olympische Burendag in Velserbroek

De buurtbewoners van de Hollandse Aak en De Zeiler in Velserbroek hebben het thema Olympische Burendagspelen goed uitgewerkt. In heel Nederland werd zaterdag 23 september in vele dorpen en steden de  nationale burendag georganiseerd. De burendag wordt ondersteund door het Oranje Fonds en wil daarmee de onderlinge verbondenheid tussen bewoners van wijken vergroten.

Ook de bewoners van de Hollandse Aak en De Zeiler in Velserbroek deden weer mee. Dit jaar stond de burendag in het teken van het thema Olympische burendagspelen. Na de grote schoonmaak van de straat werd er koffie en thee gedronken en werd er zelfgemaakte cake gegeten gemaakt door de buurtkinderen.

Hierna was er een spelcircuit uitgezet waar jong en oud aan kon meedoen. Er waren diverse teams en er werd sportief gestreden tot en met het laatste spel. Na de gezellige barbecue was er nog een avondprogramma en was er karaoke in het Hollandse Aak House. Er werd volop gezongen en meegezongen tot in de late uurtjes

Tijdens de hele dag hielpen de bewoners actief mee en was de onderlinge sfeer uitstekend. Mede door het schitterende weer en de bewoners zelf was het een geslaagde burendag. De organisatie kijkt terug op een prima dag.  Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de diverse organisaties en ondernemers uit de omgeving. Daarvoor willen zij de Dekamarkt Velserbroek, Snackbar Koppes Santpoort-Noord, Vischpoort Santpoort-Noord, slagerij Van Haaster Velserbroek, Oranjefonds en de gemeente Velsen bedanken voor hun bijdrage.