Negen Velsenaren onderscheiden met een lintje

Negen Velsenaren zijn woensdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege de bijzondere vrijwillige maatschappelijke werkzaamheden die zij in de loop der jaren hebben verricht.

Hugo Brink werd onderscheiden vanwege zijn inzet bij de Consumentenbond, de Engelmunduskerk in Oud-Velsen en Vrienden van Beeckestijn.

Chris Hoppenbrouwer is heel actief, waaronder in Gewest Noord-Holland, ANBO, Samenwerkende Ouderenbonden, wijkplatform Oud-IJmuiden. Daarnaast is hij cameraman bij Seaport TV, leert hij ouderen in De Brulboei omgaan met de I-pad.

Paul Lagerberg is van jongs af aan betrokken bij de RK Laurentius Parochie. Ook is hij nauw betrokken bij Voedselbank Velsen, de inzameling van oud papier voor de Lourdesgroep Santpoort en het parochieblad.

Griet Jongman-Mondria was vele jaren diaken van de Goede Herderkerk. Ook was zij mantelzorger voor mensen met een beperking en 40 jaar medewerkster/ adjunct bij het Open Vensterwerk van de Hervormde Kerk, actief bij Zonnebloem afdeling Velsen en betrokken bij de Nationale Ziekendag.

Nico Stoker werd op 8-jarige leeftijd lid van Stormvogels. Op 16-jarige leeftijd begon hij daar als vrijwilliger in diverse functies. Vanaf 1999 is hij voorzitter waarbij hij verschillende grote projecten aanpakte, zoals de nieuwbouw, de (tijdelijke) fusie met Telstar en de viering van het 90- en 100-jarig bestaan van Stormvogels. Hij zette het damesvoetbal op en werkt nauw samen met de Kuba Moskee. Ook is hij een belangrijk contact bij de Vissenloop in IJmuiden.

Heddy van Mourik kreeg zijn onderscheiding vanwege zijn vrijwilligerswerk bij Tennisvereniging LTC Groeneveen en SV Terrasvogels. Hij was bovendien bijna 10 jaar voorzitter bij biljartvereniging Krijt op Tijd.

Nico Vessies werd benoemd vanwege zijn vele werk voor de KNRM. Hij bracht vanuit station IJmuiden honderden zeevarenden in veiligheid.

Fija Borst-den Breejen gaf als 15-jarige al leiding op de zondagsschool van de Hervormde Gemeente in IJmuiden. Daarnaast hielp zij bij de Juliana van Stolbergschool, bij Dorpskerk Santpoort, het Protestants Christelijk Gemengd koor en Santpoort helpt Madras. 20 jaar lang ving zij zomers arme Poolse kinderen op voor een onbezorgde vakantie.

Joske Haver-van Rijn tenslotte begon als 19-jarige met collecteren voor KWF Kankerbestrijding en werd later voorzitter van KWF IJmuiden/Santpoort/Driehuis. Nog steeds is zij collectecoördinator. Zij is de bedenker van de Vissenloop in IJmuiden. Bovendien is zij heel actief bij de RK parochies. Zij zette rouwverwerkingsgroepen op en doet  veel voor mensen die ziek zijn. (foto: Reinder Weidijk)