Mobiele Sportcontrainer beste sportidee van Velsen

De Mobiele Sportcontrainer is volgens de inwoners van Velsen het best gewaardeerde idee voor sporten in de openbare ruimte. Dit blijkt uit een flitspeiling via Facebook.
Naast deze flitspeiling konden mensen ook per mail hun voorkeur kenbaar maken. De Sportcontrainer is een mobiel sporttoestel voor verenigingen, (sport)scholen en inwoners die onder begeleiding of zelfstandig willen sporten of trainen. Dit kan op elke locatie in Velsen. Via social media kun je kiezen uit diverse trainingsprogramma’s. Het project wordt nu samen met de indiener van het plan, dhr Mark Altenburg, verder uitgewerkt. Er is 50.000 euro beschikbaar.

Op 3 juli konden inwoners van Velsen hun ideeën presenteren over hoe je ‘buiten sporten’ kunt stimuleren. Er werden negen projecten ingediend, waar een jury vijf projecten uitkoos die uitvoerbaar zijn. Dit waren  een Fitplein voor volwassenen, de aanleg van een  Freerunpark Velsen, een interactieve geluidsboog,  sport en moestuintjes en de mobiele sportcontrainer.  Inwoners van Velsen konden tussen  14 oktober  en 25 oktober via Facebook hun mening geven over deze vijf projecten.

Er zijn  56.853 mensen bereikt.  Bijna 1.800 mensen hebben de flitspeiling volledig ingevuld waardoor er een goed beeld is over wat de inwoners van Velsen vinden. Ook werd aan hen gevraagd of ze van het project gebruik zouden maken.
De uitkomsten van de flitspeiling lagen dicht bij elkaar. De antwoorden van de inwoners zijn vertaald naar scores op schaal van 1 tot 5. De Mobiele SportContrainer krijgt uiteindelijk gemiddeld een 3.8, het Fitplein een 3.7. De combinatie van sport en moestuintjes een 3.5. Het Freerunpark een 3.3 en de Geluidsboog een 3.2.

Op de vraag of men ook van de projecten gebruik zou gaan maken zei  45%  de Mobiele SportContrainer ook echt te gaan gebruiken.  Voor het Fitplein was dit 41%, de Geluidsboog 23%. Sport en Moestuintjes 22% en het Freerunpark 20%. Ook bleek uit de flitspeiling dat 36% van de inwoners meer mogelijkheden wil om buiten te kunnen sporten. (foto: gemeente Velsen)