Militairen beëdigd op buitenplaats Beeckestijn

Velsen – Een belangrijke plechtigheid, afgelopen donderdag op de buitenplaats Beeckestijn. Onder het toeziend oog van familieleden werden zestig militairen van het regiment Huzaren van Boreel beëdigd. De beëdiging van een militair vindt zo spoedig mogelijk na de aanstelling en voltooiing van de opleiding plaats en dient in beginsel voor het front van de troepen plaats te vinden. De locatie Beeckestijn was niet toevallig gekozen, het landgoed was in vroeger tijden het domicilie van oprichter Jhr. W.F. Boreel. (foto: Ton van Steijn)