Mentaal welzijn bij LHBTQ+-jongvolwassenen staat nog zwaarder onder druk

Regio – De gezondheidsmonitor 2022 onder jongvolwassenen (16-25 jaar) liet zorgwekkende resultaten zien betreffend het mentaal welzijn. Een extra kwetsbare groep voor verminderde mentaal welzijn is jongvolwassenen identificerend als LHBTQ+, als gevolg van discriminatie, stigmatisatie en verminderde acceptatie. Daarom heeft GGD Kennemerland een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar het mentale welzijn bij jongvolwassenen identificerend als LHBTQ+.

Van alle deelnemers aan de jongvolwassenengezondheidsmonitor 2022 uit GGD-regio Kennemerland geeft twintig procent aan zich te identificeren als lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer of anders (LHBTQ+). Hiervan heeft zeventig procent last van psychische klachten, gebaseerd op een gevalideerde vragenlijst. Dit is bijna een kwart meer ten opzichte van jongvolwassenen uit Kennemerland die zicht niet als LHBTQ+ identificeren. Daarnaast is de kans dat de LHBTQ+-groep ernstige psychische klachten heeft ongeveer twee keer zo groot ten opzichte van jongvolwassenen die zichzelf niet als LHBTQ+ zien. De mentale gezondheid van de LHBTQ+-jongvolwassenen staat dus nog meer onder druk.

Mentaal welzijn slechter bij LHBTQ+-jongvolwassenen

Mentaal welzijn is niet enkel het ontbreken van mentale gezondheidsproblemen, maar een positieve gemoedstoestand waarbij kwaliteit van leven en het gevoeld van bijdragen aan de gemeenschap wordt ervaren. Aspecten die onder mentaal welzijn vallen zijn onder andere eenzaamheid, stress, zelftevredenheid, vertrouwen in de toekomst, mishandeling en suïcidale gedachten. Al deze zaken hebben invloed op de mentale gezondheid. Op al deze aspecten laten LHBTQ+-jongvolwassenen een negatiever beeld zien dan jongvolwassenen die zich niet als LHBTQ+ identificeren. Deze aspecten hebben een wisselwerking met elkaar en beïnvloeden mentale gezondheid. GGD Kennemerland onderstreept het belang om in te zetten op meerdere aspecten om mentaal welzijn te bevorderen. Effectief bewezen interventies op mentaal welzijn kunnen hier een rol in spelen.

Meer informatie

Alle resultaten van het onderzoek zijn in de factsheet op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl terug te vinden. Informatie over effectief bewezen interventie, gericht op mentaal welzijn, is op www.rivm.nl te vinden. (Foto: Ulrike Mai via Pixabay)