Meerderheid volwassenen wil gezonder eten

Regio – Bijna twee derde van de volwassenen in regio Kennemerland wil gezonder eten of drinken. Men wil vooral minder zoet zoals snoep en suiker. Dit en meer blijkt uit onderzoek van GGD Kennemerland onder haar inwonerspanel. In april 2019 vulden bijna 2.100 panelleden een online vragenlijst in over gezonde voeding.

De helft van de panelleden die gezonder willen eten of drinken, vindt dat moeilijk. Een grote groep heeft dan ook behoefte aan hulp, vooral van de partner (70%). Twee derde van hen krijgt al hulp van de partner, een derde (nog) niet. Minder panelleden hebben behoefte aan hulp van andere naasten zoals kinderen (29%) of vrienden (20%). Dat geldt ook voor hulp van professionals. In totaal heeft 46% van de panelleden die gezonder willen eten of drinken, behoefte aan hulp van één of meer professionals zoals een diëtist, leefstijlcoach of huisarts. Ruim een kwart van hen krijgt die hulp al, bijna drie kwart (nog) niet. Het is niet onderzocht waarom ze die hulp niet krijgen.

Lagere prijs en betere informatie zou helpen
Niet alleen hulp van naasten en professionals, maar ook veranderingen in de omgeving zouden het volgens de panelleden makkelijker maken om gezonder te eten en drinken. Bijna de helft van de panelleden die hun voedingsgedrag willen veranderen, geeft aan dat het hen zou helpen als gezond eten goedkoper zou zijn. Een bijna even grote groep zou geholpen zijn met betere informatievoorziening, onder andere op etensverpakkingen. Panelleden vinden het vooral belangrijk dat hun voeding lekker, vers en gezond is. Veel van de zeven nagevraagde richtlijnen uit de ‘Schijf van Vijf’ van het Voedingscentrum worden vaak opgevolgd. Zo drinkt bijna 90% van de panelleden genoeg vocht, kiest ruim 80% vooral volkoren, eet bijna 80% dagelijks genoeg groente en kiest een even grote groep gezonde vetten.

De minst opgevolgde richtlijn is die voor vlees: slechts de helft van de panelleden eet niet meer dan 500 gram vlees per week. Een minderheid van de panelleden (22%) volgt vaak alle zeven nagevraagde richtlijnen op. Een veel groter deel (72%) vindt zijn eigen voedingsgedrag gezond. Toch ziet ook deze groep ruimte voor verbetering: ruim de helft van hen wil gezonder eten of drinken. Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl (Factsheets en rapporten > GGD Panel > Gezonde voeding). De website www.voedingscentrum.nl geeft meer informatie over de Schijf van Vijf en geeft diverse mogelijkheden om (op goedkope wijze) gezond en lekker te eten. Ook zijn er voorbeelden te vinden van Eetwissels: kleine veranderingen om de stap richting gezonde(re) voeding makkelijker te maken. De app ‘Kies Ik Gezond?’ geeft toegang tot alle etiketinformatie van een product. Zo is makkelijk te zien of een product in de Schijf van Vijf staat, en of er een gezonder alternatief is.

GGD Kennemerland hoort graag wat er bij inwoners leeft op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Dat doet de organisatie onder andere met behulp van een inwonerspanel. Via www.ggdkennemerland.nl/panel kan men zich hiervoor aanmelden. Elke inwoner in de regio Kennemerland van 18 jaar of ouder kan lid worden. Een panellid ontvangt ongeveer vier keer per jaar een uitnodiging om online een korte vragenlijst in te vullen. Deelname is vrijblijvend.