Kruispunten afgesloten door HOV-werkzaamheden

Op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 september voert Heijmans asfaltwerkzaamheden uit aan het HOV-tracé tussen de Briniostraat en de Santpoortse Dreef.

Gedurende deze drie dagen zijn er perioden dat het kruispunt met de Groeneweg en het kruispunt met de Duin- en Kruidbergerweg bij Westerveld niet toegankelijk zijn voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Deze perioden duren naar verwachting enkele uren.

Gezien de aard van de werkzaamheden kan de aannemer nog geen exacte tijden geven dat het kruispunt afgesloten is. Als er op voornoemde kruispunten gewerkt wordt is de weg afgesloten en wordt het verkeer omgeleid door verkeersregelaars.

De uitvoering van bovenstaande werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor bestaat de kans dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden. (foto: Ko van Leeuwen)