Kleine meevaller voor de gemeente Velsen

Velsen – De gemeente heeft inmiddels de effecten van de septembercirculaire van de rijksoverheid doorgerekend. Elk jaar wordt in september vanuit Den Haag bekendgemaakt op welke bedragen een gemeente in de jaren erna mag rekenen. Voor Velsen valt het bericht mee, er blijft namelijk onder de streep wat geld over. De gemeente wordt gecompenseerd voor verminderde inkomsten en extra uitgaven met betrekking tot het coronavirus. Ook is de opschalingskorting op de uitkering vanuit het gemeentefonds voor twee jaar bevroren. Dat houdt in dat Velsen een hoger bedrag uit het gemeentefonds krijgt dan aanvankelijk was voorzien. Andere meevallers zijn extra inkomsten uit het BTW-compensatiefonds dit jaar en compensatie voor de stijgende kosten van de jeugdzorg voor het jaar 2022. (Foto: Bos Media Services)