Jaarcijfers politie: minder criminaliteit in Velsen

De criminaliteit in Velsen laat een dalende trend zien. Dat blijkt uit het aantal meldingen en aangiften bij de politie.

De lokale cijfers over criminaliteit dalen al vijf jaar lang. Met name veel voorkomende criminaliteit én bij criminaliteit die veel uitwerking op slachtoffers heeft, zogenaamde High Impact Crimes, nemen af. Binnen deze rubrieken variëren de cijfers wel.

Veel voorkomende criminaliteit gaat over auto-inbraak, autodiefstal en zakkenrollen. Deze cijfers dalen sterk: auto-inbraak nam met 39% af, autodiefstal met 40% en zakkenrollerij met 52%. Andere cijfers laten juist een stijging zien: fietsendiefstal met 12%, inbraak bij bedrijven met 10%, winkeldiefstal met 29% en vernieling met 8% vergeleken met 2015.

De cijfers over aangrijpende delicten voor slachtoffers, de High Impact Crimes, verschillen ook sterk. Sterke dalers zijn onder andere woninginbraak met 29%, overval met 33% en straatroof met 44%. Andere cijfers stegen: openlijke geweldpleging steeg flink met 37%.

De cijfers voor mishandeling en bedreiging stegen licht: mishandeling met 2% en bedreiging met 3%. Ook bij overlast wisselen de cijfers. Jeugdoverlast steeg met 7% in 2016 en dat geldt ook voor overlast door alcohol/drugs met 11%. De overlast door verwarde personen is met 5% licht gedaald.

De hulpdiensten en de gemeente werken samen aan een veiliger Velsen. In het Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2017 worden bovenstaande punten verwoord. Afgelopen jaren is er informatie gegeven over babbeltrucs, Buurtauto Stop Woninginbraak, de Facebookpagina Horen, Zien en Melden die in 2014 is gelanceerd en zijn er What’s App-groepen aangemaakt door de inwoners van Velsen. Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing is voor de winkeliers beschikbaar, indien men met een overval te maken heeft gehad.

In de wijkteams worden inbraken besproken en vandaaruit wordt er aandacht aan besteed om de inwoners attent te maken wat zij kunnen doen om dit te voorkomen. De jeugdoverlast wordt tevens integraal aangepakt en met de netwerkcoördinator jeugd wordt de overlast in kaart gebracht.

In de Verantwoordingsnota 2016 Toezicht, Handhaving en Veiligheid staat een overzicht van de realisatie van de doelen.