Historische wandelingen sluizencomplex IJmuiden

Op donderdag 27 augustus om 11.00 uur en vrijdag 28 augustus om 11.00 en 14.00 uur organiseert Rijkswaterstaat, in het kader van het Festival Industrie Cultuur, drie historische wandelingen over het sluizencomplex in IJmuiden dat sinds 1876 bestaat. Tijdens de anderhalf uur durende wandeling krijgt de deelnemer een beeld van het ontstaan, het heden en de toekomst van het sluizencomplex.

Afhankelijk van de kant waar je heen kijkt, vormen de sluizen van IJmuiden het begin- of het eindpunt van het Noordzeekanaal. Het sluizencomplex bestaat uit de Kleine Sluis, Zuidersluis, de Middensluis en de Noordersluis. Daarnaast maken ook de Spuisluizen en het Gemaal onderdeel uit van het complex. Samen vormen ze de verbinding tussen de Noordzee en het Noordzeekanaal.

De grootste sluis op het sluizencomplex is de Noordersluis en is na bijna 100 jaar aan vervanging toe. De aanleg start begin 2016. Een nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter worden zeeschepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Het sluizencomplex vormt een ingenieus systeem dat voorziet in een:

  • Vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer van en naar het Noordzeekanaal
  • Waterkerende functie
  • Waterbeheer van het water van het Noordzeekanaal
  • Oeververbinding van noord naar zuid

Hoe werken al deze functies en waarom zijn deze nodig? En welke rol had het sluizencomplex tijdens de Tweede Wereldoorlog? In een wandeling van anderhalf uur over het sluizencomplex krijgt u inzicht in de ontstaansgeschiedenis, het heden en een blik op de toekomst in al zijn functies en facetten.

De wandelingen worden kosteloos aangeboden door Rijkswaterstaat. Aan elke wandeling mogen maximaal 15 personen deelnemen. Minimum leeftijd voor deelname is 10 jaar. Wilt u deelnemen aan een van de drie wandelingen? Deelnemen voor de wandelingen op donderdag 27 augustus kan via http://www.festivalindustriecultuur.nl en op vrijdag 28 augustus  via www.winkelvandekrant.nl/lezersactie/sluizen.