'Hele regio heeft uitgekeken naar heropening Velsertunnel'

Na exact negen maanden afsluiting is de Velsertunnel vandaag weer opengegaan voor het verkeer. De ingrijpende renovatie van Nederlands oudste snelwegtunnel is daarmee volgens plan afgerond. ,,De hele regio heeft uitgekeken naar de heropening van de Velsertunnel”, aldus minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.
In de loop van de ochtend reed een bonte stoet van meer dan zestig oldtimers door de tunnel om de heropening officieel luister bij te zetten. Veel van de wagens stamden uit het bouwjaar van de Velsertunnel, 1957. Het was een symbolisch eerbetoon aan de eerste opening van de tunnel, in 2017 precies 60 jaar geleden.
Minister Schultz van Haegen (IenM) sprak tijdens de officiële openstelling haar dank uit aan de regio. ,,De hele regio heeft uitgekeken naar de heropening van de Velsertunnel. Negen maanden lang heeft het verkeer over tijdelijke routes gereden. Veel weggebruikers hebben het roer omgegooid en meden de spits. De regio bleef daardoor bereikbaar en daar kunnen we met zijn allen trots op zijn. De Velsertunnel is stipt volgens planning helemaal gemoderniseerd en kan nu weer jaren mee.”
In negen maanden tijd is de Velsertunnel van binnen compleet gemoderniseerd. Daarvoor waren onder meer 420 kilometer nieuwe kabel, 14 duizend ton asfalt en 22 duizend liter verf nodig. Bijna alle tunnelinstallaties, zoals de ventilatie en het camerasysteem zijn gemoderniseerd of compleet vervangen.
Tussen de twee tunnelbuizen zijn vijf nieuwe veilige ruimtes gebouwd en de doorrijhoogte van de Velsertunnel is met 12 centimeter vergroot. Met het vergroten van de doorrijhoogte is de verwachting dat het aantal stremmingen door te hoge vrachtwagens daalt. In de oude situatie waren dat er zo’n 300 per maand (zo’n tien per dag). Vandaag werd het verkeer al vijf keer stilgezet.
De werkzaamheden, die inclusief alle bereikbaarheidsmaatregelen 110 miljoen euro hebben gekost, zijn daarmee volgens plan en zonder budgetoverschrijding voltooid. Aanneemcombinatie Hyacint blijft nog zeven jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel.
Speciaal voor de renovatie had Rijkswaterstaat in de IJmond in totaal 12 kilometer aan tijdelijke wegen aangelegd, iets dat in Nederland maar zelden gebeurt. Met uitzondering van incidenten konden deze tijdelijke routes de verkeerdrukte over het algemeen goed aan waardoor de regio bereikbaar bleef.
Tot en met het voorjaar is Rijkswaterstaat met tussenpozen bezig om het oorspronkelijke wegennet te herstellen. Zo zijn er komende weken verschillende nachtelijke afsluitingen op de A22. (foto: Rijkswaterstaat)