Havenondernemers bundelen krachten

Ondernemers in het havengebied IJmuiden buigen zich deze maand over de vraag of ze wel of niet samen een bedrijveninvesteringszone (BIZ) gaan vormen. Tot en met 27 oktober kunnen zij ‘ja’ of ‘nee’ invullen op het stemformulier.

Doel van de BIZ is het ondernemingsklimaat, de aantrekkelijkheid voor klanten én de veiligheid van het bedrijventerrein te verbeteren. Voorstanders zijn ervan overtuigd dat meer samenwerking en gezamenlijk investeren door gemeente, politie, zeehaven en ondernemers voor een schoner en veiliger’ gebied zal zorgen.

Nut en noodzaak van een BIZ zijn de afgelopen maanden goed op een rij gezet door de gloednieuwe stichting BIZ Havengebied IJmuiden. Sinds de invoering van de BIZ-wet op 1 januari 2015 worden overal in Nederland BIZ’n opgericht. In een BIZ investeren deelnemers – bóvenop de gemeentelijke inspanningen – samen in het verbeteren van het economisch functioneren van hun gebied.

Ton Wijker, voorzitter van de stichting BIZ Havengebied IJmuiden: ,,Als we het havengebied niet opnieuw willen laten verpauperen, moéten we samenwerken. De BIZ kan ons daar perfect in ondersteunen. De regeling geeft vijf jaar lang de tijd, rust en het budget om zaken structureel te verbeteren. Het geld dat we samen genereren, blijft van ons en is bedoeld voor extra activiteiten die we zelf bepalen en die anders niet gebeuren. Daar kan niemand tegen zijn.’’

Lees verder in de krant van 20 oktober 2016