Groen licht voor realisatie Bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum

Dinsdagavond is door wethouder Jeroen Verwoort de uitslag bekend gemaakt van de draagvlakmeting BIZ IJmuiden Centrum. De uitslag is positief en dat betekent dat de bedrijveninvesteringszone  IJmuiden Centrum daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Voordat de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) IJmuiden Centrum daadwerkelijk gerealiseerd kon worden, was er een draagvlakmeting nodig onder de ondernemers in dit gebied. Deze draagvlakmeting is uitgevoerd in de periode 8 januari tot en met 7 februari 2019 en heeft geresulteerd in voldoende draagvlak. Hierdoor is bepaald dat de BIZ daadwerkelijk wordt ingevoerd, ingaande met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen vijf jaar lang investeren in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun gebied. Alle ondernemers binnen dit gebied betalen via vastgestelde tarieven mee aan gemeenschappelijke voorzieningen in dat gebied. BIZ IJmuiden Centrum staat voor het bevorderen van een economisch vitaal en toekomstbestendig centrumgebied en zet daarom in op de volgende punten:

  • het centrum van IJmuiden sterker positioneren en profileren als kernwinkelgebied;
  • het centrum van IJmuiden aantrekkelijker maken voor de bezoeker, met een focus op aantrekkelijkheid, comfort en gemak;
  • het realiseren van een sterke en professionele organisatie met veel betrokkenheid en samenwerking.

De oprichting van de BIZ IJmuiden Centrum wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Foto:

Wethouder Jeroen Verwoort samen met het bestuur en de ambassadeurs van BIZ IJmuiden Centrum (foto: aangeleverd)