Gezicht PvdA Velsen gaat veranderen

Binnen PvdA Velsen zijn veranderingen op komst. Drie personen nemen in 2018 afscheid. Verder krijgt de afdeling een nieuwe voorzitter.

Met de raadsverkiezingen in zicht hebben fractievoorzitter Marianne Poen, wethouder Ronald Vennik en raadslid Karel Ockeloen te kennen gegeven in 2018 niet aan een nieuwe periode te zullen beginnen.

Het bestuur van PvdA Velsen geeft aan hun inbreng te gaan missen, maar respecteren hun persoonlijke afweging. Het bestuur verwacht goede opvolgers voor hen te kunnen vinden, onder wie de voorzitter van de afdeling Velsen, Martijn Mewe.

Naast andere kandidaten heeft hij zich beschikbaar gesteld voor de nieuwe gemeenteraad. Hij zal daarom per 20 september aftreden als voorzitter. Bernard Wittenberg wordt voorgedragen om hem hierin op te volgen.

Op dit moment is een commissie bezig met gesprekken met de kandidaat raadsleden. Het bestuur verwacht in oktober de lijst en dus ook de lijsttrekker aan de leden ter vaststelling te presenteren.