Getouwtrek over extra kosten missiehuis

De gemeente Velsen heeft de komst van ongeveer 80 statushouders naar Driehuis uitgesteld tot zeker half mei. 

Dat heeft niet alleen te maken met het doorlopen van bepaalde procedures, de aanpassing van het bestemmingsplan en het toekennen van een gebruiksvergunning. Wethouder Verkaik vertelde tijdens de wekelijkse persconferentie ‘niet tevreden te zijn over de coöperatie met Rijksvastgoedbeheer’, de eigenaar van het voormalige missiehuis.

Rijksvastgoedbeheer is met extra eisen over servicekosten gekomen, nadat al afspraken over de hoogte van de huur waren gemaakt. Naar nu blijkt zou de gemeente Velsen zelf OZB moeten betalen en komen bijvoorbeeld de kosten voor het onderhoud van de oliegestookte ketel voor rekening van de gemeente. ,,Rijksvastgoedbeheer wil verdienen op de verhuur”, zei Verkaik.

Voor de gemeente Velsen is dat anders. De huur van het pand wordt gecompenseerd door het Rijk, maar er zijn zeker meer kosten die voor rekening van de gemeente komen. Voor gemeenten is het huisvesten van statushouders dus al een extra kostenpost.

Geen gemeente zal verdienen aan statushouders. Reden dus voor het college om nog even stevig in conclaaf te gaan met Rijksvastgoedbeheer. Daar hebben ze nu wat langer tijd voor. ,,Maar die statushouders komen er zeker”, aldus burgemeester Amy Koopmanschap, die uitgaat van een geslaagde missie.

Omdat Velsen de eerste gemeente is die voornemens is een pand van Rijksvastgoedbeheer te huren voor statushouders is er nog geen standaard gezet wat betreft contracten over de verhuur voor huisvesting van statushouders. (Karin Dekkers)