Gemeenten slaan handen ineen om gebruik steekwapens onder jongeren terug te dringen

Regio – De gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest slaan de handen ineen om het bezit van steekwapens onder jongeren tegen te gaan. Volgende week start een campagne die speciaal bedoeld is voor jongeren, maar waar ook door jongeren aan is meegewerkt.

Met video’s en posters krijgen de jongeren informatie over de risico’s van steekwapenbezit en wordt de nadruk gelegd op de keuze die jongeren zelf hebben om steekwapens af te zweren. De gemeenten zetten sterk in op bewustwording, ontmoediging en gedragsverandering bij jongeren. Nieuw is de campagne niet, het gaat om een campagne die in 2020 ontwikkeld is door de gemeente Haarlemmermeer. De blauwdruk van deze campagne hebben de gemeenten in de regio IJmond overgenomen en aangepast aan de lokale situatie en wensen. Er komt een website, een Instagrampagina en er komen posters. (Foto: Pixabay)