Gemeente onderzoekt veiligheidsgevoel Velsenaren

Voelt u zich veilig in uw buurt? Was u het afgelopen jaar slachtoffer van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie?

Dit zijn een paar vragen uit de Veiligheidsmonitor die 3.500 inwoners van de gemeente Velsen binnenkort krijgen.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar hoe inwoners criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie ervaren. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit regelmatig terugkerende onderzoek onder haar inwoners als een van de bronnen waarop zij haar veiligheidsbeleid baseert.

De aangifte-cijfers van de politie zijn bijvoorbeeld een andere bron. Ook andere gemeentelijke afdelingen maken gebruik van de gegevens, zoals Verkeer en Openbare Werken.

De 3500 willekeurig gekozen deelnemers krijgen half augustus per post een uitnodiging om de Veiligheidsmonitor in te vullen. I&O Research voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Velsen. De resultaten worden in maart 2017 verwacht.

Zie ook www.veiligheidsmonitor.nl.