Enthousiaste chauffeurs voor Voedselbank

Acht enthousiaste chauffeurs hebben zich gemeld als vrijwilliger bij het vervoer van de voedselbank Velsen. Mede dankzij de bemoeienis van Marja Heeremans en Simone Vleesch du Bois van het Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen is het in korte tijd mogelijk geworden dat er goede krachten zijn gevonden die het gehele vervoer voor de voedselbank Velsen voor hun rekening gaan nemen. 

Natuurlijk is er nog sprake van een inwerkperiode en een nadere kennismaking met de leveranciers, maar gezien de ervaring in deze groep mag verwacht worden dat deze groep binnen een termijn van twee maanden in staat is dit operationele gedeelte goed op elkaar af te stemmen. Afgelopen week vond de eerste gemeenschappelijke vergadering plaats en werden er al goede suggesties gegeven voor het vervolg.

Op 11 februari ontving de secretaris Hans de Boer bovendien het bericht dat het Regionaal Overleg Platform positief heeft gereageerd op de aanvraag om als zelfstandige voedselbank opgenomen te worden als volwaardig lid van de vereniging van de voedselbanken Nederland. Daarmee kan de Voedselbank Velsen gebruik maken van alle kennis en kunde die men op centraal niveau paraat heeft. Op zich is dit opnieuw een stap voorwaarts.