Bibliotheek geopend op school

‘De Bibliotheek op School’ op basisschool de Pleiaden geopend

Woensdag 23 januari hebben basisschool De Pleiaden en de Bibliotheek Velsen ‘de Bibliotheek op school’ op basisschool De Pleiaden geopend. In het bijzijn van alle leerlingen heeft de leerlingenraad samen met Martijn van Embden, bestuurder van OPO IJmond, de officiële opening uitgevoerd. 

Goed kunnen lezen is de basis voor al het leren. Lezen leer je tijdens de lessen voor lezen, maar ook door veel en vaak zelf te lezen. Door ‘leesmeters’ te maken. Het is daarom heel belangrijk dat kinderen plezier hebben  in lezen. Met meer plezier in lezen gaan leerlingen meer lezen, worden ze beter in lezen, worden ze beter in taal en kunnen ze beter leren. Vrij lezen is daardoor goed voor begrijpend lezen, spelling en grammatica. Kortom: het vormt een sterke basis voor de schoolcarrière. 

Onderzoek toont aan dat de aanpak van ‘de Bibliotheek op school’ (dBos) bijdraagt aan positieve lees- en leerresultaten. Eén van de speerpunten van basisschool De Pleiaden is een ‘goede basis’. Een onderdeel van deze goede basis is een goed aanbod met het leesonderwijs met een vernieuwde Bibliotheek op school.

Basisschool de Pleiaden en Bibliotheek Velsen hebben een convenant gesloten voor de komende drie jaar. Medewerkers van de bibliotheek en medewerkers van de school werken nauw samen om dBos tot een succes te maken. Een compleet vernieuwde schoolbieb, een echte uitleen-computer en lidmaatschap van de bieb voor alle leerlingen zijn onderdeel van dBos. Lezen, mediawijsheid en ouderbetrokkenheid zijn onderdelen om het project tot een succes te maken. 

Foto: van links naar rechts Martijn van Embden (bestuurder OPO IJmond), Larissa Streppel (bibliotheek Velsen) en Lucas Warren (schoolleidear De Pleiaden) (foto: aangeleverd)