‘Constructie Ruïne van Brederode stabiel’

De afgelopen maanden is relatief weinig neerslag gevallen, het is erg droog. Dit is terug te zien in lage waterpeilen en soms zelfs het geheel droogvallen van sloten en duinrellen in de binnenduinrand.

Door het droge weer zakt ook het waterpeil van de slotgracht van de Ruïne van Brederode. Bij de gemeente Velsen en de gemeente Bloemendaal zijn door de gemeenteraad vragen gesteld over het effect hiervan op de ruïne. De zorg is dat het lage waterpeil in de slotgracht de constructie van de ruïne aantast.

Woensdag 8 juli 2015 spraken wethouder Floor Bal (Velsen), wethouder Richard Kruijswijk (Bloemendaal), hoogheemraadslid Sjaak Langeslag (hoogheemraadschap van Rijnland) en een medewerker van het Rijksvastgoedbedrijf over deze kwestie.

De Ruïne van Brederode ligt in de binnenduinrand, waar het grondwater relatief diep ligt en de bodem zandig is. Het is in dit gebied normaal dat de grondwaterstand, en daarmee ook het waterpeil in de sloten, fluctueert. In perioden met weinig neerslag daalt het waterpeil en worden soms de slootbodems zichtbaar. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft geen mogelijkheden om in dit gebied water in te laten en kan het dalen van de waterpeilen en droogvallen van sloten daarom niet voorkomen.

Het hoogheemraadschap en het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van de ruïne, hebben onderzoek laten doen naar de mogelijke effecten. Hieruit blijkt dat het waterpeil in de slotgracht geen effect heeft op de constructie van de ruïne. De constructie is stabiel.

De wethouders en hoogheemraad hebben deze feiten met elkaar gedeeld en hebben besloten om na het zomerreces een informatiebijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Geïnteresseerden kunnen bij deze bijeenkomst niet alleen meer te weten komen over de situatie rondom de ruïne, maar ook over hoe het hele watersysteem in de binnenduinrand functioneert.