Buitenbanken voor De Zeestroom

De Zeestroom is een activiteitencentrum voor senioren. Zij heeft haar eigen ruimte binnen Seniorencentrum Zeewijk.

Er is altijd een vol programma met activiteiten, de deelnemers gebruiken er de warme maaltijd en soms worden er leuke uitstapjes ondernomen.

Toch ontbrak er nog iets: een plek om bij mooi weer lekker buiten te kunnen zitten. Er staan even verderop wel wat banken, maar daar wordt druk gebruik van gemaakt door de mensen die boven het seniorencentrum wonen. Ze zijn dus bijna altijd bezet.

De bezoekers van De Zeestroom wilden graag een eigen plek, waar ze bij mooi weer lekker buiten kunnen zitten. Wijkbeheerder Rob Dijkmans hielp bij het opstellen van een brief aan de verhuurder, Woningbedrijf Velsen. Dit verzoek ging in mei de deur uit en tot ieders verrassing werden er al begin juni drie banken geplaatst, pal voor de deur.

De mensen zijn erg blij met hun eigen plek onder de zon: ,,Je zit er heerlijk en het is hartstikke gezellig, om zo met elkaar lekker buiten te kunnen zitten.’’