Bouwplan voor Short Stay Hotel aan Dokweg

IJmuiden – Aan de Dokweg moet een nieuw hotel komen voor het onderbrengen van tijdelijke werknemers in het havengebied. De eigenaar van het perceel aan de Dokweg 14 wil de bestaande loodsen gaan slopen en er een nieuw pand laten bouwen. Het zogenoemde short stay hotel krijgt 26 kamers en wordt maximaal 11 meter hoog. Het parkeren vindt plaats op eigen terrein.

Voor veel bedrijven in de haven van IJmuiden geldt dat er sprake is van projectmatige werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan regelmatige onderhoudsprojecten aan fabrieken/machines en de bouw en onderhoud van windmolenparken op zee. Er is hierdoor een continue, maar ook in omvang variërende, vraag naar (tijdelijke) arbeidskrachten. Voor de huisvesting van deze werknemers is er behoefte aan een informele, huiselijke en zelfstandige verblijfsomgeving.

Om het bouwproject mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Omdat het gaat om een relatief kleinschalig plan zonder nadelige milieueffecten, heeft de gemeente inmiddels besloten dat hiervoor geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt. Op korte termijn ligt het wijzigingsplan ter inzage. Een ieder kan dan een zienswijze indienen op het plan. (Afbeelding: gemeente Velsen)