Bibliotheek Velsen geslaagd voor certificeringstraject

Elke 4 jaar worden bibliotheken in Nederland onder de loep genomen. Deze certificering is in november 2014 bij Bibliotheek Velsen uitgevoerd. De bibliotheek is getoetst op een aantal minimumeisen om vast te stellen of de organisatie volwaardig functioneert. Daarbij is onder meer gekeken naar leiderschap, strategie, processen, middelen en dienstverlening. Uit de rapportage blijkt dat Bibliotheek Velsen ruimschoots voldoet aan de norm.

Enkele conclusies van het auditteam: ,,De hoofdvestiging in IJmuiden maakt een opgeruimde en moderne indruk. De bibliotheek laat met cultureel ondernemend gedrag de AntiKraakBieb ontstaan waarbij de samenwerking met IJmond Werkt! een essentiële factor is. Verder beschikt Bibliotheek Velsen over een actueel collectiebeleid met aandacht voor lokale publicaties en activiteiten. Directeur Hans Spruijt laat weten buitengewoon trots te zijn op dit behaalde succes. Zeker ook voor de dienstverlening aan de inwoners van Velsen. Een behaald certificaat is van waarde voor de dienstverlening en daarmee kan de bibliotheek ook o.a. landelijke diensten als e-books en aanvragen ook in de toekomst blijven aanbieden.”

In het kader van de bibliotheekvernieuwing is in 2006 besloten dat lokale bibliotheken aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. De certificering biedt een garantie voor een constant niveau van producten en dienstverlening.