Bedrijfsleven en gemeenten maken werk van bereikbare, gezonde regio

Met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst voor IJmond Bereikbaar is de regionale samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, de Omgevingsdienst IJmond en het bedrijfsleven officieel verlengd tot en met 2021.

De pont bij Velsen is het decor van de ondertekening en dat is niet voor niets. Een betrouwbare, regelmatige oversteek over het Noordzeekanaal, ook wel het blauwe fietspad genoemd, is en blijft van groot belang voor een grote groep werknemers en scholieren in de IJmond, te meer nu de sluizenroute niet gebruikt kan worden.

Pieter van Tongeren, voorzitter van het Platform IJmond Bereikbaar, is blij met het vervolg en spreekt namens alle partijen: ,,Een goede balans in de milieugezondheidssituatie en leefomgeving aan de ene kant en economische groei aan de andere kant is cruciaal voor deze regio, met name als het gaat om bereikbaarheid. Ook de luchtkwaliteit in de regio, die onder meer wordt beïnvloed door fijnstof afkomstig vanuit industrie, autoverkeer en scheepvaart blijft een punt van aandacht.”

Naast de gemeenten, Omgevingsdienst IJmond en Tata Steel hebben ook de Provincie Noord-Holland, de OV IJmond en VNO-NCW-west zitting in het Platform. Samen hebben zij de afgelopen vier jaar samen goede stappen gezet voor een bereikbare en vitale regio. Dat maakt de IJmond aantrekkelijk voor bedrijven om hier te blijven en uit te breiden en voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. En dat in een gebied waar het voor de inwoners plezierig wonen, recreëren en werken is.

Fietsstimulering voor de ritten van huis naar werk is nog steeds onderdeel van het programma van IJmond Bereikbaar. De stimulering via de werkgevers is succesvol. ,,We maken bedrijven en hun werknemers inmiddels al ruim drie jaar enthousiast om de auto te verruilen voor de fiets’’, vertelt Sophie Zwetsloot, programmamanager mobiliteit bij de Omgevingsdienst IJmond. ,,En nog steeds krijgen we regelmatig mailtjes van fietsers die ons vertellen dat ze door ons programma meer zijn gaan fietsen, de voordelen ervan in zien, zich fit en gezond voelen en het fijn vinden dat ze bijdragen aan een beter milieu in hun eigen omgeving. Dat is precies wat we willen bewerkstelligen.’’

Onder de naam ‘Slimme & Duurzame Mobiliteit IJmond’ zet IJmond Bereikbaar zich ook in voor schoon (goederen)vervoer, nieuwe technologische oplossingen (Talking traffic), betere doorstroming van het verkeer door bijvoorbeeld  spitsmijden en samenrijden en verbeteringen aan de infrastructuur zoals de aanleg van een snelfietsroute tussen Uitgeest en Haarlem.

De samenwerking van overheid en bedrijfsleven in de IJmond is iets wat opvalt, ook buiten de regio. Het zorgt voor breed draagvlak en goed doordachte plannen. Middels de financiële bijdragen van de gemeenten in het Regionale Mobiliteitsfonds en subsidies van o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Noord-Holland is het mogelijk de plannen uit te voeren. (foto: aangeleverd)