Activiteiten Kunstencentrum deels naar Bibliotheek Velsen

De activiteiten van het failliete Kunstencentrum Velsen (KCV) worden voor een deel overgenomen door Bibliotheek Velsen. De curator van het KCV heeft met Bibliotheek Velsen een zogeheten doorstartovereenkomst afgesloten. De gemeente gaat op korte termijn met Bibliotheek Velsen in gesprek om te praten over subsidie en huisvesting.

Nadat de gemeenteraad van Velsen op 12 juli besloot geen extra subsidie beschikbaar te stellen, vroeg het KCV een dag later het faillissement aan. De organisatie kwam in de maanden ervoor in financiële problemen en de gemeenteraad wilde niet bijspringen.

Na het bekend worden van het faillissement hebben volgens de gemeente meerdere partijen belangstelling getoond voor het overnemen van activiteiten van het KCV. Het was aan de curator om een beslissing te nemen over de overname van activiteiten. De keus is daarbij gevallen op Bibliotheek Velsen, inmiddels is dat besluit ook door de rechter-commissaris bekrachtigd.

De gemeenteraad besloot dat het restant van de reguliere subsidie voor het KCV beschikbaar zou blijven voor cultuureducatie. Bibliotheek Velsen wil een deel de activiteiten van het KCV in gezamenlijkheid met andere betrokkenen continueren.

Het college van burgemeester en wethouders liet eerder al weten dat een stimulerende en verbindende organisatie op het gebied van cultuureducatie van belang is en ondersteunt daarom dit uitgangspunt van Bibliotheek Velsen. (foto: )