Vlieghinder geluidsoverlast

Aantal meldingen over vlieghinder blijft stijgen

Het aantal meldingen over vliegverkeer vanuit gemeenten in Noord-Kennemerland is wederom gestegen. Deze cijfers komen voort uit de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2018 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

In vergelijking tot vorig jaar is in een groot aantal postcodegebieden een toename van melders te zien. Heiloo voert wederom de lijst aan, gevolgd door postcodegebieden in Castricum, Assendelft en Uitgeest. Alle gemeenten hebben afgelopen maanden te maken gehad met forse stijgingen van het aantal melders, in vergelijking met vorig jaar.

Opmerkelijk is de stijging van het aantal melders in Santpoort-Noord, Spaarndam en Velserbroek. Naar alle waarschijnlijkheid komt dit doordat tussen 25 maart en 15 april onderhoud aan de Polderbaan plaatsvond, waardoor onder andere de Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan intensiever zijn ingezet.

In  de gemeenten Bergen, Castricum en Uitgeest verdubbelde het aantal meldingen over nachtelijk vliegverkeer. Voor de gemeente Bergen is het aantal meldingen over nachtvluchten sinds 2016 zelfs gestegen van 64 naar 589 meldingen.

Net als in deze kwartaalrapportage, gaf ook de eerste kwartaalrapportage al een stijging van het aantal melders. Voor de acht gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar een duidelijk signaal om in gesprek te blijven over het terugbrengen van de hinder. De inzet van de gemeenten in deze regio is om de hinderbeleving een grotere plek in het beleid te geven. Dat beleid is nu alleen gebaseerd op berekeningen van het vliegtuiglawaai.

Schiphol maakt een sterke groei door, maar zit nu bijna tegen het plafond aan van 500.000 vluchten. Die grens geldt tot 2020. Verdere groei daarna is alleen mogelijk als er sprake is van verdere hinderbeperking en optimale vliegveiligheid. De maatschappelijke discussie daarover zal volgen na de publicatie van de milieueffectrapportage voor het nieuwe gebruik van start- en landingsbanen.

(foto: Pixabay)