Aanleg nieuwe zeesluis fors vertraagd

De aanleg van de nieuwe zeesluis loopt een vertraging op van 27 maanden. Er zijn aanpassingen nodig in de constructie van de deurkassen. Dat heeft Rijkswaterstaat dinsdag bekend gemaakt.

De scheepvaart zal geen last ondervinden van de vertraging, want tot aan de oplevering van de nieuwe sluis blijft de Noordersluis nu langer in bedrijf. Rijkswaterstaat garandeert dat de vertraging geen invloed heeft op de periode van afsluiting van de sluizenroute. In april 2019 gaat de sluizenroute weer open voor verkeer. Naar verwachting kunnen de eerste schepen uiterlijk eind januari 2022 gebruik maken van de nieuwe zeesluis.

Aannemersconsortium OpenIJ (BAM en VolkerWessels) bracht in december 2017 naar buiten dat er aanpassingen nodig zijn. De afgelopen periode zijn de gevolgen van de problemen met de deurkassen in kaart gebracht. Externe deskundigen hebben de planning en de technische constructie ervan beoordeeld. De uitkomst is dat de deurkassen met aanpassingen volgens de caissonmethode gebouwd kunnen worden, maar dat er wel meer tijd voor nodig is.

De schaal waarop de caissonmethode in IJmuiden zal worden gebruikt is uniek in de wereld. Centimeter voor centimeter zullen straks deurkassen met het formaat van een flink gebouw in de grond zakken tot een diepte van 23 meter. De voorbereiding van het afzinken gaat meer tijd in beslag nemen. Er worden nu hulpconstructies gebouwd, om het caisson tijdens het afzinken stabiel te houden. Deze worden na het afzinkproces weer afgebroken. De wanden van het caisson aan zeezijde zijn op dit moment nagenoeg op hoogte. Het afzinken van dit caisson start nog deze zomer.

De afgelopen periode is, naast de noodzakelijke aanpassingen in de deurkassen, doorgewerkt aan de overige onderdelen van de zeesluis. Zo vordert de aanleg van de kolkwanden en wordt in Zuid-Korea momenteel de laatste hand gelegd aan de fabricage van de sluisdeuren. De deuren komen naar verwachting eind van dit jaar aan in Nederland. Daarnaast wordt er gewerkt aan het Sluis Operatie Centrum (bediengebouw) en is recent het nieuwe geleidewerk tussen de Middensluis en de nieuwe zeesluis aangebracht.

Rijkswaterstaat brengt op dit moment in kaart welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor het operationeel houden van de Noordersluis. Naar de toekomst van de Noordersluis op langere termijn loopt sinds begin 2017 een onderzoek. Naar verwachting zullen de eerste resultaten van dit onderzoek halverwege 2019 bekend zijn.

De gemeente Velsen is teleurgesteld over deze tweede tegenvaller in het bouwproces. Eind maart werd het college onaangenaam verrast door de afsluiting van de sluizenroute voor alle verkeer. Nu wordt het gemeentebestuur binnen korte tijd opnieuw geconfronteerd met slecht nieuws voor de inwoners. ,,We zijn heel blij met deze mooie sluis van wereldformaat in onze gemeente, maar dat betekent niet dat we niet kritisch zijn op het proces en zeker als het onze inwoners in negatieve zin raakt”, aldus wethouder Bram Diepstraten.

,,We hebben Rijkswaterstaat met een bezwaarschrift en in overleggen laten weten not amused te zijn over de afsluiting van de sluizenroute. Zowel de vertraging als het dicht gaan van de sluizenroute leiden tot veel ongemak bij inwoners. We blijven bij Rijkswaterstaat aandringen op maatregelen om het leed voor omwonenden en weggebruikers van de sluizenroute te verzachten.” (foto: Topview Luchtfotografie)