Aanleg keerlussen bij Velsertunnel

Rijkswaterstaat begint op dinsdag 7 april met de aanleg van extra keerlussen rond de Velsertunnel. Deze tijdelijke verbindingen zorgen ervoor dat het zuid-noordverkeer tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 2016 sneller naar de Wijkertunnel kan. Naar verwachting ondervinden weggebruikers weinig hinder van de werkzaamheden.

Rijkswaterstaat legt in totaal vier keerlussen aan: twee op de knooppunten Velsen en Beverwijk, de andere twee iets ten zuiden van de Velsertunnel. De hinder blijft beperkt tot extra bouwverkeer op de weg. Ook is op enkele plaatsen soms een rijstrook afgesloten.

Tijdens de werkzaamheden brengt Rijkswaterstaat zand aan op de plaatsen waar de nieuwe keerlussen komen. Het zand, dat enkele maanden blijft liggen, perst de bodem samen zodat deze het gewicht van de nieuwe wegen kan dragen. Andere werkzaamheden, zoals asfalteren, gebeuren twee maanden voor de tunnelrenovatie in 2016. Na de renovatie van de Velsertunnel verwijdert Rijkswaterstaat de keerlussen weer, omdat deze dan niet meer nodig zijn.

In 2016 gaat de Velsertunnel negen maanden dicht voor renovatie. Verkeer wordt dan omgeleid via de Wijkertunnel. Dankzij de keerlussen kan al het verkeer vanaf de N208 – bijvoorbeeld vanuit IJmuiden, Velsen Zuid,  Santpoort en Velserbroek – via de A22 en knooppunt Velsen de A9 en de Wijkertunnel bereiken. Weggebruikers die naar Beverwijk willen, nemen na de Wijkertunnel de keerlus op knooppunt Beverwijk. Omrijden via Rottepolderplein of Heemskerk is zo niet nodig.

Voor het verkeer door de Wijkertunnel de andere kant op (van noord naar zuid), heeft Rijkswaterstaat begin 2015 twee calamiteitenbogen in gebruik genomen. Tijdens de sluiting van de Velsertunnel in 2016 zijn deze verbindingswegen de hele tijd open.

De keerlussen en calamiteitenbogen zijn onderdeel van het plan om de IJmond bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de Velsertunnel. In het plan, dat Rijkswaterstaat samen met de omgeving heeft opgesteld, staan verschillende maatregelen die de verwachte verkeershinder verminderen. Denk aan omleidingsroutes, een tijdelijke extra rijstrook in de Wijkertunnel en een extra pont over het Noordzeekanaal. Dit brengt de verkeerhinder terug tot gemiddeld tien minuten extra reistijd in de spits. Buiten de spitsuren blijft de hinder beperkt tot het omrijden via de alternatieve routes.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel of de bereikbaarheidsaanpak? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel of bekijk de animatie over de keerlussen op https://www.facebook.com/velsertunnel.