2 miljoen voor innovatie in maak- en onderhoudsindustrie

De gemeente Velsen stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in de maak- en onderhoudsindustrie. 

Vanaf 1 maart kan het Velsens midden- en kleinbedrijf (MKB) verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie subsidie aanvragen voor product- en procesinnovatie. Het geld kan worden gebruikt voor de inzet van personeel en investering in installaties gekoppeld aan het innovatieproject.

Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen voor maximaal 60 procent van de kosten van de innovatie waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Zowel bij een individuele aanvraag als een project met meerdere aanvragers geldt een limiet van 200.000 euro per innovatie. Het project dient binnen zes maanden na verlening gestart te zijn.

De gemeente Velsen beoogt met het fonds de innovatiekracht bij het MKB te stimuleren en daarmee te investeren in het toekomstige verdienvermogen van de regionale economie, de verhoging van de arbeidsproductiviteit en de creatie van banen in sectoren van de toekomst. (foto: gemeente Velsen)