Vlieghinder geluidsoverlast

‘172.000 extra mensen krijgen last van geluidshinder en fijnstof’

Gemeenten rondom Schiphol willen de komende jaren 34.000 nieuwe woningen bouwen binnen de geluidscontour van Schiphol. Langs de randen van die geluidscontouren gaat het om nog eens 45.000 woningen.

Totaal zullen 172.000 extra mensen, ook wel een stad groter dan Haarlem, last krijgen van geluidshinder en (ultra-)fijnstof. Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland op basis van de meest recente woningbouwcijfers. Geluidshinder en fijnstof hebben gevolgen voor de gezondheid, zoals slaapklachten en klachten aan de luchtwegen.

,,Deze woningbouwcijfers laten zien dat het onverantwoord is Schiphol te laten groeien”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. ,,Door de fikse uitbreiding van de woningbouw onder de aanvliegroutes van Schiphol ontstaat een grote toename van bewoners die geluidsoverlast gaan ervaren. Volgens onze prognose zullen ruim 14.000 van de nieuwe bewoners zelfs ernstige geluidshinder ondervinden. Ruim 3.300 daarvan vallen straks in de categorie slaapverstoorden. Een toename van respectievelijk 11 procent en 17 procent.”

De toename van woningen binnen en aangrenzend aan de geluidscontouren wordt verklaard door de druk op de woningmarkt in de Randstad. Bovendien speelt er nog iets anders. Vanaf 1 januari mogen gemeenten grotendeels zelf beslissen over het wel of niet bouwen binnen geluidscontouren (LIB5). Voorheen moesten gemeenten deze plannen voorleggen aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een ontheffing te krijgen.

Akkerman: ,,Dat lijkt te leiden tot een bouwexplosie, juist in gebieden met extra vlieghinder. Daarmee is er eigenlijk niemand meer die deze nieuwe bewoners beschermt. Gemeenten laten nieuwe bewoners zelfs een kettingbeding tekenen waarin ze moeten verklaren op de hoogte te zijn van de geluidshinder. Dat kettingbeding zorgt er ook voor dat gemeenten niks hoeven te doen met klachten of eventuele gezondheidsschade van bewoners. In ieder geval niet richting de luchtvaartsector.”

,,De luchtvaart veroorzaakt nu al veel klimaatschade en geluidshinder”, aldus Akkerman. ,,Maar deze grote groep nieuwe, grotendeels onbeschermde, bewoners is voor ons een extra reden om het aantal vluchten op Schiphol niet verder te laten groeien. Of nog beter, juist te laten krimpen.”

Zie ook www.mnh.nl. (foto: Pixabay)